Preferowany sposób kontaktu: sms albo email.
Na sms-y odpowiadam w pierwszej wolnej chwili.
Dzwoń tylko w sprawach pilnych i ważnych.
Ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu rozmowy sms-em.
Nie odbieram telefonów z nieznanych numerów.
Nie podawaj mego telefonu ani adresu email innym.
W sprawach pilnych kontakt: od 01 grudnia 2016.
W pozostałych sprawach: od 31 marca 2017 roku.
Nie wysyłam życzeń świątecznych.
Proszę o nie wysyłanie życzeń świątecznych do mnie.
Osoby przesyłające spam będą umieszczane na czarnej liście - bez możliwości dalszego kontaktu.
Prezent ma sens tylko wtedy, gdy jest zużywalny.

"In the words of the ancients, one should make his decisions within the space of seven breaths".
"Today is the first day of the rest of your life".
"When the mind is exhausted of images, it invents its own".
"What we do in life echoes in eternity".
"All things entail rising and falling timing. You must be able to discern this".